Extra stämmor 2017

Uppdaterat 171102

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare kallar medlemmarna till en ny extra föreningsstämma söndagen den 19 november kl 15 i Hansjö Bygdegård, strax norr om Orsa.

Ärende: Fråga om beslut om nya stadgar för FSF enligt nytt förslag (v. 171028)

Detta tillfälle avser nu det första beslutet av erforderliga två för att stadgeändring ska gälla. Föreningsstämmans förhandlingar inleds kl 15.

Plats: Hansjö Bygdegård. Ligger i Hansjö, mitt i byn, i kanten på de öppna åkrarna. På söder sida om och alldeles invid den slingrande miljö-vägen genom byn. För detaljerad vägbeskrivning: Sök Hansjö Bygdegård på www.hitta.se

Vid den tidigare extra föreningsstämman 170916 i Våsbo diskuterades ett föregående förslag men det togs inget beslut om stadgeändring vid detta tillfälle. Efter en diskussion vid stämman återfördes frågan till vidare bearbetning av arbetsgruppen/styrelsen. Vidare beslutades att en ny extra föreningsstämma skulle genomföras 171119.

Efter bearbetning lägger nu arbetsgruppen/styrelsen fram ett utvecklat förslag till nya stadgar för FSF vid denna extra föreningsstämma.

Välkomna!

/Styrelsen

__________________________________________________

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare kallar medlemmarna till extra föreningsstämma lördagen den 16 september kl 17.30 på Våsbo fäbodar, nordväst om Edsbyn. 

Ärende: Fråga om beslut om nya stadgar för FSF enligt förslag

Denna lördag 16/9 genomförs mellan kl 09.30 och 15.30 en fäboddag på Våsbo fäbodar i samverkan med Biosfärskandidat Voxnadalen, läs vidare om detta här

Fäbodriksdagen fortsätter kl 15.30 med ett seminarium med Håkan Tunon rörande konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j och 10c, varefter de avslutande Fäbodriksdagsförhandlingarna tar vid. Fäbodriksdagens formella del beräknas avslutas ca kl 17.30.

Efter detta bjuder FSF alla medlemmar på enkel middag ca kl 17.30 på samma plats, Våsbo fäbodar. Medlemmar som önskar delta vid gemensam middag denna afton behöver föranmäla detta. För övriga som  är intresserade av att delta vid gemensam middag på Våsbo kan beställa det till en mindre självkostnad. Anmälan respektive beställning av middag måste för vår planering göras senast på onsdag den 13/9 till Stefan Olander antingen via mejl viceordforande@fabod.nu eller via mobil 070-569 26 90.  

De egentliga stämmoförhandlingarna beräknas starta ca kl 18.30.  En formell kallelse till extra föreningsstämman samt det aktuella förslaget till nya stadgar (2017-08-28)  kommer att skickas till alla medlemmar.

För de som dröjer sig kvar i denna natursköna bygd i södra Hälsingland så finns möjlighet att övernatta på vandrarhem i Ovanåker.

På söndagen den 17/9 kommer vi att erbjuda ett studiebesök i form av en fältvandring på Skalens Gård i Viksjöfors utanför Edsbyn. Stefan Olander guidar och berättar om natur- och kulturvärden och utvecklingen av den biologiska mångfalden efter restaureringsinsatser i det historiska fäbodområdet. Stefan möter upp vid vandrarhemmet kl 08.30 på söndag morgon för vägvisning till gården. De som önskar delta vid denna gårdsvandring behöver föranmäla detta till Stefan Olander antingen via mejl till viceordforande@fabod.nu eller via mobil 070-569 26 90

Vid intresse medlemskap i föreningen finns information på denna sida

Välkomna!

/Styrelsen