Svensk fäbodkultur och utmarksbruk.

Vi startade tidningen 2018 som en medlemsskrift. Vid introduktionen spred vi tidningen i en ganska stor upplaga för att informera såväl fäbodbrukare som andra intresserade och berörda om tidningen som ett nytt forum för allt väsentligt och intressant som rör fäbodkultur, aktivt fäbodbruk och verksamhetsutveckling samt traditionsenligt nyttjande av utmarkerna i skog och fjäll för betesdrift och andra nyttigheter enligt rätt, hävd eller sedvana. Tidningen ges ut oregelbundet och t v med ca två nummer per år. Produktionen är under kontinuerlig utveckling. Om Ni är intresserade av att stödja vårt arbete och enklast vill följa tidningens utgivning så kan vi närmast hänvisa till möjligheten att lösa medlemskap.

Det går också att efterbeställa enstaka nummer av tidningen genom att betala in 100:- per styck till FSF bankgiro 5243-8538. Ange då Ert namn och adress och sökt nummer av tidningen. Vi frågor om detta kontakta redaktionen på mejladress redaktion(a)fabod.nu

Är NI intresserade av att medverka eller bidra med redaktionellt material eller specifik artikel i tidningen så välkomnar vi en kontakt med redaktionen på mejladress redaktion(a)fabod.nu Alternativt ring Olle Berglund eller Stefan Olander i redaktionsgruppen, se vidare kontaktuppgifter för styrelsen.

2019-06-15 Det tredje numret av tidningen går nu ut till medlemmar och ett antal av våra frågor berörda parter. Det är nu en bråd tid med flytt till fäbodarna, mycket arbete med djuren och mycket positivt som sker ute i landet för det levande kulturarvet och för den biologiska mångfalden i skog och fjäll. Innehållet i tidningen nr 2-2019 handlar bland annat om immateriellt kulturarv, en intervju med FSF nye ordförande Kenneth Johansson, samt ett nytt tema med aktuell förteckning av öppna besöksfäbodar runt om i det nordsvenska kulturlandskapet. Nytt nu är också att det även går att efterställa detta nummer i parti om 30 stycken för 500:- Detta som en service främst för besöksaktiva fäbodar men även för andra aktörer som kan vilja lyfta fram fäbodbruket som levande kulturarv i sommarsverige. Är Ni intresserade av detta erbjudande så kontakta redaktionen på mejladress redaktion(a)fabod.nu

2019-01-31 Det andra numret av tidningen börjar idag nå ut till medlemmarna. Även i midvintertid lever engagemanget för fäbodarna, det är mest daglig skötsel av djuren och planering inför sommaren. Men ibland nyttjas fäbodarna också av vinterns skogsarbetare och forkörare. Innehållet i tidningen nr 1-2019 handlar till stor del om Fäbodriksdagen 2018 på Kättboåsens fäbodar samt tema livsmedelsförädling.

2018-09-14  Ny tidning ser dagens ljus – Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
Idag når det första numret av vår nya tidning ut till medlemmarna. Som ett led i vår verksamhet så prövar vi nu formerna för en medlemstidning med inriktning mot vårt intresseområde – Svensk fäbodkultur och utmarksbruk. Syftet är att utveckla samverkan och att förmedla information, kunskap och kontakter. Innehållet i tidningen nr 1-2018 handlar främst om Fäbodriksdagen på Våsbo 2017, samt tema Biosfärskandidat Voxnadalen. Tidningen distribueras nu brett ut mot fäbodbrukare och övriga intresserade samt ett antal berörda parter i samhället. Våra fyra regionala fäbodföreningar har nu också som medlemmar i FSF fått tillgång till tidningen för vidare spridning till samtliga deras regionala medlemmar i Värmland, Dalarna och Gävleborg.