Skötselplanering i skogsbetesmarker

Riksantikvarieämbetet, SLU – Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har kommit med en ny vägledning för skötselplanering i skogsbetesmarker, vilken kan läsas här.

Comments are closed.