2016-11-14                                                            
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare remissvar till Näringsdepartementet på de fyra underlagsrapporterna till arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Det går att ta del av remissen och underlagsrapporterna, samt att följa det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet via Näringdepartementets särskilda hemsida för Skogsprogrammet . Samtliga remissvar finns tillgängliga här