Uppdaterad 2014-02-01

Sveriges Fäbodbrukare utvecklar arbetet med djurskyddsfrågorna. Har du synpunkter eller frågor kring djurskyddsfrågorna med anknytning till småjordbruk med fäboddrift så är du välkommen att höra av dig. Vår arbetsgrupp Fäbodbruket och Djurskyddslagstiftningen kan du nå via djurskydd(a)fabod.nu

 

2014-01-31
Artikel om aktuella djurskyddsrelaterade frågor i tidningen Lantbrukets Affärer ”För djurens bästa eller lantbrukarens?” Du kan även hämta artikeln som .pdfdokument här.

2012-06-08
FSF lämnar remissyttrande till Djurskyddsutredningen. Yttrandet kan hämtas här.
I vårt yttrande hänvisas också till yttranden från GFF och LRF.
Den samlade remisshanteringen kan också följas via regeringens hemsida.

2012-02-07
Djurskyddsutredningens betänkande – Ny Djurskyddslag (SOU 2011:75) är nu på remiss från Landsbygdsdepartementet. Sista dag för att svara på remissen är 2012-06-08. Missiv (pdf)
Följ remisshanteringen

2011-11-28
Djurskyddsutredningen presenteras – SOU 2011:75 Ny Djurskyddslag
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 1 av del 1 (pdf 1,6 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 2 av del 1 (pdf 2,7 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 1 av del 2 (pdf 3,1 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 2 av del 2 (pdf 2,8 MB)

2011-06-09
Kommittédirektiv 2011:49 ”Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning”

2011-03-19
Uppdraget för djurskyddsutredningen förlängt och ska redovisas senast 2011-11-30. Se vidare utredningens hemsida, länk nedan.

2009-06-04
Ny utredning ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll”
Utredningen ska
– göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll,
– lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning, samt
– ge exempel på hur andra föreskrifter på området kan utformas.
Se även utredningens hemsida.