Lokala produkter från fäbod och utmarksbete

Även i år kommer det att finnas lokala produkter att tillgå från årets betessäsong. Just nu två leverantörer av fäbodbeteskött. Fler leverantörer och produkter kan tillkomma. Läs mer här

Comments are closed.