Jämtland/Härjedalens Fäbodförening
Vill du bli medlem? Betala in 100 kr på bankgiro 5472-7171 och ange namn, adress, telefonnummer och gärna mejladress.
Ordförande Inga-Lis Bromeé, 070 – 772 69 98
Kontakt, frågor, medlemskap – sök kontakt med JHF via mejl:
ingalis.bromee@berg.se