Uppdaterad 2019-05-19Blogghemsida för Gävleborgs Fäbodförening

Ordförande är Calle Höglund 070-372 90 71.
Vice ordförande är Tomas Eriksson, 073-639 44 55

Logo_DalarnasFabodbrukare_s
Facebook-sidan för Dalarnas Fäbodbrukarförening
Ordförande är Erik Sundin, Orsa 070-548 62 29
Vice ordförande är Tin Gumuns, Vikarbyn  070-232 65 25
Mejlkontakt: dalafabod@yahoo.com


Värmlands Säterbrukarförening, sammankallande Bertil Johansson 073-588 61 74
Sekreterare, kassör Kalle Jansson 0564-330 48 samt mobil 070-323 30 48 (sms)
Mejlkontakt: varmlandsbf@gmail.com

Föreningen Värmlands Säterkultur
Facebook: Säterrunda i Norra Ny
Ordförande Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-57 00 758
Mejlkontakt: varmlandsaterkultur@gmail.com