Uppdaterad 2018-04-29

Välkommen som medlem i
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
En ideell förening öppen för alla som vill stödja och verka för föreningens ändamål…

Föreningen  
– bildades 2004,
– har de tre regionala fäbodföreningarna i Värmland, Dalarna och Gävleborg som medlemmar,
– ska fungera som samlande organ för alla som har intresse av att bevara, främja och utveckla fäbodkultur och utmarksbete,
– ska vara den svenska fäbodrörelsens samlande röst,
– genomför vid behov medlemsmöten för information, diskussion och vägval i särskilda frågor,
– ska fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och andra parter inom landet och internationellt,
– arbetar med intressebevakning och för fram fäbodbrukarnas synpunkter i många olika sammanhang,
– har förtroendevalda från hela det svenska fäbodområdet,
– genomför en årlig föreningsstämma,
– har sin huvudsakliga informationsspridning via hemsidan www.fabod.nu

…tillsammans blir vi starkare och kan driva Fäbodbrukarnas, Fäbodägarnas, Fäbodkulturens och Fäbodbrukets intressefrågor bättre!

För medlemskap:
300:- som grundavgift per person, organisation eller företag. Eller
500:- per familj utan begränsning av antal personer i hushållet.
Sätt in den medlemsavgift som är lämplig för Er på bankgiro 5243-8538
Glöm inte att ange namn och adress, samt eventuella mejladresser för våra medlemskontakter.
Meddela sedan vår sekreterare ditt namn och adress, samt telefon och eventuell mejl-adress för medlemskontakter.
Varje medlemskap – grundavgift eller familjeavgift  –  ger en röst vid föreningsstämman.

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
c/o Palmcrantz
Overgattu 2, 793 60 Siljansnäs
pauline(a)fabod.nu