Coronaviruset påverkar även FSF:s kommande årsstämma. Det fysiska mötet i Ekshärad söndag 19 april ställs in. Stämman kommer istället att hållas via telefonkonferens. Bantad dagordning finns här samt mejlas ut till alla medlemmar.

Välkommen till telefonårsmöte söndag 19 april kl 13.00 via Konferenstjänsten 08 – 55 77 55 77. 
Instruktion:
1. Ring upp tjänsten.
2. En röst frågar efter en kod.
3. Knappa in koden 4901.
4. Nu ska du vara uppkopplad med möjlighet att delta i mötet.
Information om tillvägagångssättet finns även i kallelsen.

Behandling av medlemsärenden och motioner kommer att strykas från dagordningen. Även verksamhetsplan och budget stryks och kommer istället tas upp på extrastämman i september. Informationspunkterna med Birgitta Sundin och Håkan Tunón utgår också.

För röstlängdens skull vill vi ha din anmälan senast 12 april till Carin Gisslén-Schönning, e-mail: caringnsn@gmail.com 
tel: 070 39 83 783