Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk kommer att genomföra nästa ordinarie årsstämma söndag den 19 april 2020.

Plats meddelas senare. Tid: Sannolikt med start någon gång mitt på dagen, möjligen efter lunch. Exakt tidpunkt tidpunkt meddelas senare. Formell kallelse och möteshandlingar skickas ut till medlemmarna stadgeenligt senast en månad före årsstämman.

Observera möjligheten för medlemmar att lyfta motioner till årsstämman. Dessa kan inlämnas redan nu, men ska för att behandlas vid denna årsstämma vara FSF styrelse tillhanda senast tre veckor före årsstämman, vilket då innebär att de ska vara inlämnade till FSF senast lördag 28 mars.

Skicka ev motioner till mejladressen info(a)fabod.nu Ange i rubriken att det är en motion och invänta att det kommer en bekräftelse att motionen är mottagen. Om ni önskar översända motion med brevpost skicka till förbundets ordförande.