FSF ordinarie föreningsstämma 2018 kommer att genomföras lördag 21 april. Plats och exakt tidsangivelse komer att meddelas senare. Vid denna stämma kommer att läggas fram förslag på nya stadgar (vers 171119) till beslut för andra gången.