Uppdaterad 2017-04-19Hemsidan för Gävleborgs Fäbodförening

Ordförande är Calle Höglund 070-372 90 71.
Vice ordförande är Tomas Eriksson, 073-639 44 55

Logo_DalarnasFabodbrukare_s
Facebook-sidan för Dalarnas Fäbodbrukarförening                                           https://sv-se.facebook.com/dalafabod/                                                           Ordförande Erik Sundin, Orsa 070-548 62 29
Vice ordförande är Tin Gumuns, Vikarbyn  070-232 65 25


Värmlands Säterbrukarförening, sammankallande Bertil Johansson 073-588 61 74 Sekreterare, kassör Kalle Jansson 0564-330 48 samt mobil 070-323 30 48 (sms)